BuiltWithNOF

 

 

Tijdens de gezamenlijke oefeningen door Hr.Ms. Karel Doorman, Willem van der Zaan en Ceram, werden ook de vliegtuigen ingezet.

Aan boord van de Doorman de vliegtuigen van vsq 2, de Fireflies P-57, 65, 70, 71, 72, 77 en 79 en verder van vsq 860 de Seafuries F-3, 6, 13, 19, 20 en 29.
Tijdens deze oefeningen van het oefen-smaldeel 8 werden dan ook nodige vlieguren gemaakt.
Ook het starten en landen werd door beide vliegtuig squadrons veelvuldig beoefend.
Voor reddingen als 'plane-guard' aan boord deze reis de Sikorsky S-51, welke op Curaçao de naam “Jezebel” had gekregen. Ook voor de helikopter was het bijzonder om deel te nemen aan de oefeningen. De helikopter zou nog voor de nodige aandacht gaan zorgen tijdens het verdere verloop van de reis.

(foto 2138) Een Seafury start vanaf het vliegdek van de Karel Doorman.
Foto ontvangen van Herman ter Stege.

(foto 1576) Een Seafury in de landing, de deklandingshaak zweeft al dicht boven de remkabels.
Foto ontvangen van Tom Jager.

(foto 3115) Een Firefly komt na de start los van het vliegdek van de Karel Doorman, op weg naar zijn missie gebied.
Foto via Dutchfleet, Rob Geus.

(foto 5295) Een Firefly is geland en rolt verder over het vliegdek op weg naar het dekpark op het voorschip van de Karel Doorman. De landingsbaan is nu weer vrij voor de volgende landing.
Foto via Dutchfleet, Rob Geus.

(foto 0424) Tekening/schilderij van een redding door een Silorsky S-51 helikopter.

(foto 0425) Een drenkeling wordt door de reddingsliet van de Sikorsky S-51 omhoog gehesen.
Foto ontvangen van Gerard Haas.

Op 1 februari 1953 en de dagen daarna is de helikopter “Jezebel”, op dat moment de eerste en enige helikopter van onze marine, zeer actief geweest tijdens de watersnoodramp van 1953.
In de omgeving van Oude- en Nieuwe-Tonge werden vele reddingen verricht door de ltz vlieger Rudolf Jan Idzerda.
Nieuwe-Tonge was destijds, als 8 jarige jongen, mijn woonplaats.

(foto 2143) Een Sikorsky S-51 helikopter wordt geassisteerd bij de landing op vrij van bomen gemaakte Oudelandsedijk tussen Sommelsdijk en Dirksland in februari 1953.
Foto NIMH.

(foto 0704) Meerdere helikopters maakten gebruik van deze geimproviseerde landingsbaan. Op de voorgrond een helikopter van het type Sioux.

 

Mijn ouders, een zus en ik werden destijds door een helikopter vervoerd naar de vaste wal in de omgeving van Hellevoetsluis, waarbij mijn ouders op een brancard lagen aan de zijkanten van deze heli en mijn zus en ik in de doorzichtige koepel. Vanuit deze cockpit hadden we een vrij zicht op een droevig en niet te vergeten beeld van overal water met hier en daar nog zichtbaar de daken van enkele huizen en boerderijen.
Later bleek dit de Sioux heli van het Amerikaanse leger, gelegerd in Duitsland.
Mogelijk daardoor later een onbewuste keuze om naar de marine te gaan.

(foto 2069) Detailopname van de Sioux helikopter met aan beide kanten een brancard buiten de heli.

(foto 7398) Een beeld van de overstroming vanuit de helikopter.

 

Donderdag 7 februari 1952 werd door het smaldeel 5 geoefend nabij Start Point. Na deze oefeningen ging het smaldeel voor anker in Start Bay.

(foto 6972) Uitzicht over Start Bay.

(foto 6973) Vuurtoren van Start Point in de omgeving van Portsmouth.

 

Op vrijdag 8 februari 1952 verzamelde het smaldeel zich nabij Portland, waarna de smaldeel schepen afmeerden op de boeien in de haven van Portland.
De beide onderzeeboten meerden af langszij het Britse onderzeeboot-moederschip HMS Maidstone.

(foto 6975) HMS Maidstone met enkele subs afgemeerd langszij over BB.

 

Op maandag 11 februari 1952 verliet het smaldeel de haven van Portland en koerste in de richting van Portugal.

(foto 7399) Kaart voor Portland in Het Kanaal.

(foto 7400) Kaart met daarop het Isle of Portland en de havenplaats Portland.

(foto 7377) Luchtopname van het eiland en de plaats Portland.

(foto 7401) De vuurtoren van het Isle of Portland.

 

Een bezoek van de Karel Doorman aan Aruba ging niet door.
Het bezoek aan Bonaire ging wel door waar de bemanning het oude Scheggenbeeld “Gouden Verrader” terug bracht bij de rechtmatige eigenaar. Dit was 'ontvoerd' tijdens de 1e Westreis in 1950.

Hierna werd op 12 februari 1952 afscheid genomen van Curaçao, maar nog niet van de Nederlandse Antillen.
Ook de helikopter “Jezebel” had nog wat werk voor de boeg.
Zie onderstaande artikelen uit de krant.

KAREL DOORMAN NIET NAAR ARUBA.

Het bestuurscollege en andere autoriteiten van Aruba hebben te kennen gegeven, dat een bezoek van de Karel Doorman aan dit eiland, indien het schip alleen op de rede komt te liggen, niet welkom is.
Aruba had gemeend het schip een grootse ontvangst te bereiden, indien het in de nieuwe haven zou afmeren.
De reden waarom het schip niet voor de kant komt is, dat dit een te groot risico is.
Het bezoek is thans afgelast.
Intussen heeft gouverneur Struyken met een hefschroefvliegtuig, dat tot de uitrusting van de Doorman behoort, een bezoek aan het oorlogsschip gebracht.
Tezamen met de Willen van der Zaan en de Ceram, die in de Antiilen zijn gestationeerd, heeft de Karel Doorman het oefensmaldeel 8 gevormd, voor het houden van oefeningen.

Algemeen Handelsblad van 15 februari 1952.

 

(foto 4318) Het personeel van vsq 2 poseert voor een Firefly aan boord van de Karel Doorman in de Nederlandse Antillen.

(foto 0791) Hier poseren de drie trompetters uit de Karel Doorman-band op Curacao.
Foto ontvangen van Gert Wassink.

(foto 6158) Passagierende opvarenden van de Karel Doorman op Curacao.
Foto ontvangen van Thijmen de Jong jr.

(foto 7168) De bekende winkelstraat Breedestraat in Willemstad in het jaar 1952. Let op de gevels met betrekking tot de volgende foto hieronder.

(foto 7402) Kleurenopname van hetzelfde stuk Breedestraat maar dan vele jaremn later.

 

Tijdens de 1e reis naar de West werd door vliegers van de Doorman een beeld ‘ontvreemd’ vanaf het eiland Bonaire. Gedurende deze 2e reis naar de West werd dit beeld, de “Gouden Verrader” teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

GOUDEN VERRADER” TERUG OP BONAIRE.

De “Gouden verrrader”, een oud Scheggebeeld, dat twee jaar geleden door de vliegers van de Karel Doorman werd “gestolen”, is thans weer terug bij de rechtmatige eigenaar.
De Karel Doorman bracht het terug en het is in een korte plechtigheid aan de eigenaar, het Statenlid Gerharts, teruggeven.

De heer Gerharts merkte daarbij op, dat ook de eigenaar van een plantage aanspraak op het beeld maakt, zodat hij nu van twee kanten wordt belaagd.

Met de “Gouden verrader” wil de Marine Luchtvaartdienst een soortgelijke traditie ten opzichte van het eiland Bonaire in het leven roepen, als er sedert lang tussen de marine en het eiland Curaçao ten opzichte van het beeld de “Loden verrader” bestaat.

Algemeen Handelsblad van 15 februari 1952.

(foto 5400) Bemanningsleden van de Karel Doorman bij het scheggebeeld de “Gouden Verrader” welke twee jaar eerder tijdens de 1e Westreis in 1950 was ‘ontvoerd’ en overgebracht naar Nederland.

(foto 5401) De bemanning van de Karel Doorman welke het scheggebeeld weer terug brachten bij de eigenaar, het Statenlid de heer Gerharts.
Foto Arie Hoog.

 

Naar 2e Westreis 3.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]